Video: Di’Ja – Wuta || + Lyrics

Di’Ja – Wuta ( Official Music Video )

**** Wuta Lyrics ****

Komin zafin zuciya (zuchiya) Mallama
Za ki kwanta da hankali mallama
Zaki koma ki dawo ne mallama
Sa musu mofti
Ki Zauna Mallama

Oooooo
such a beautiful girl
Oooooo
such a beautiful face

Komin Zafin zuciya (zuchiya) Mallama
Za ki kwanta da hankali mallama
Zaki koma ki dawo ne mallama
Sa musu mofti
Ki Zauna Mallama

Tattarat

Braggado (3x)
Den dey dig in my swag like a hoe
For my matter den take panadol
Dem wan tell me how to spend my dough

Toh ki Gaya musu an danno
Eh
Takara an danno
Eh heh
Toh ki Gaya musu an danno (2ce)
An danno

(Best throug

Even now if Na one cloth I dey wear
If e like make e pain you I don’t care
You can only vex from a distance you can never come near
Even if na one bottle I pop
Even if Na achcha I Dey chop
You can only vex from a distance you can never come near

(Lamba)

Braggado (3x)
Den dey dig in my swag like a hoe
For my matter den take panadol
Dem wan tell me how to spend my dough

Toh ki Gaya musu an danno
Eh
Takara an danno
Eh heh
Toh ki Gaya musu an danno (2ce)
An danno

Braggado (3x)
Den dey dig in my swag like a hoe
For my matter den take panadol
Dem wan tell me how to spend my dough

Promote/Advertise With Us

#DYCBLOGS

Leave a Reply

%d bloggers like this: